ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN III - PIHAK-PIHAKSeksyen 21. Pemberhentian tindakan.


Dalam perkara pernikahan, kematian atau kebengkerapan mana-mana pihak-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.