ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIV - PEMBICARAAN BANTAHANSeksyen 192. Nilaian.


Suatu perakuan oleh belif mengenai anggaran terhadap nilai mana-mana harta dalam pertikaian di dalam mana-mana pembicaraan bantahan adalah prima-facie keterangan mengenai nilainya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.