ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIV - PERUNTUKAN AMSeksyen 267. Penyampaian oleh Mahkamah lain.


Mana-mana proses atau dokumen yang perlu disampaikan oleh seorang pegawai Mahkamah atau suatu pihak boleh disampaikan oleh mana-mana Mahkamah lain yang sama bidang kuasanya atas permohonan Mahkamah yang pertama tadi.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.