ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN V - PEGUAMSeksyen 34. Perlepasan atas permintaan peguam.


Jika peguam yang mewakili satu pihak memohon untuk dilepaskan, Mahkamah boleh melepaskannya. Notis permohonan itu hendaklah disampaikan kepada pihak yang diwakili itu yang hendaklah memberi alamatnya yang baru untuk penyampaian.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.