ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXVIII - KUASA PENDAFTAR DAN KADISeksyen 209. Kuasa Kadi.


Seorang Kadi boleh-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.