ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXX - KOS, ELAUN DAN FEE MAHKAMAHSeksyen 235. Folio.


Suatu folio hendaklah mengandungi 100 perkataan dan tiap-tiap angka hendaklah dikira sebagai satu perkataan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.