ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XV - SAPINASeksyen 104. Penghinaan Mahkamah.


Mana-mana orang yang berada di dalam Mahkamah dan dikehendaki oleh Mahkamah memberi keterangan enggan membuat ikrar atau memberi keterangan atau menjawab mana-mana soalan yang dibenarkan oleh Mahkamah, adalah melakukan kesalahan menghina Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.