ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXII - RAYUAN KEPADA MAHKAMAH RAYUANSeksyen 245. Penggantungan perlaksanaan menunggu rayuan.


Failan suatu notis rayuan tidaklah berkuatkuasa sebagai penggantungan perlaksanaan, tetapi Mahkamah boleh atas permohonan dan dengan sebab yang mencukupi diberi menggantung perlaksanaan atas syarat-syarat yang ia fikir patut.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.