ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIII - PEMINDAHAN PEMBICARAANSeksyen 85. Aturcara.


(1) Apabila sesuatu Mahkamah hendak memindahkan sesuatu kes itu kepada suatu Mahkamah yang lain, Mahkamah yang memindah itu hendaklah menghantar kepada Mahkamah satu lagi-
(2) Mahkamah yang memindah itu hendaklah menyimpan perintah asal pemindahan itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.