ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN II - BENTUK TINDAKANSeksyen 5. Bahasa.


Kecuali diarahkan sebaliknya oleh Kadi Besar, Bahasa Malaysia hendaklah digunakan dan dokumen berbahasa lain mestilah disertakan dengan terjemahan yang diperakukan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.