ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIX - WANG, KUMPULANWANG YANG DILABURKAN DAN HARTA DALAM MAHKAMAHSeksyen 213. Bayaran kepada bank.


Semua wang yang diterima sedemikian hendaklah dengan segera dibayar ke dalam akaun bank Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.