ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXX - KOS, ELAUN DAN FEE MAHKAMAHSeksyen 234. Fee Mahkamah.


(1) Fee dan peratusan seperti yang disenarai di dalam Jadual Ketiga hendaklah dikenakan kepada semua tindakan, hal dan pembicaraan di dalam Mahkamah.

(2) Semua fee dan peratusan sedemikian tersebut hendaklah dibayar dengan wang tunai:

Dengan syarat bahawa dalam pembicaraan oleh atau terhadap Majlis atau Kerajaan, Majlis atau Kerajaan tidak diperlukan membayar apa-apa fee Mahkamah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.