ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXX - KOS, ELAUN DAN FEE MAHKAMAHSeksyen 228. Pelan dsb.


Mahkamah boleh mentaksir dan membenarkan sebagai kos mana-mana perbelanjaan yang berpatutan untuk mendapat pelan, rajah, carta, gambar atau contoh.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.