ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIX - WANG, KUMPULANWANG YANG DILABURKAN DAN HARTA DALAM MAHKAMAHSeksyen 216. Pembayaran keluar.


(1) Sebelum membuat pembayaran keluar Mahkamah hendaklah membuktikan bahawa seorang itu adalah berhak menerima wang itu.

(2) Sebelum membuat apa-apa pembayaran keluar Pendaftar hendaklah menentukan mana-mana wang yang terhutang kepada Kerajaan telah dibayar atau diselesaikan dari wang itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.