ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXI - SAMAN SI BERHUTANG HUKUMAN, WARAN TANGKAP DAN SEBAGAINYASeksyen 175. Tuntutan oleh pihak ketiga.


Mana-mana tuntutan oleh pihak ketiga terhadap harta yang dirampas sebelum hukuman hendaklah dijalankan mengikut aturcara yang diperuntukkan di bawah Bahagian XXIV.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.