ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN IV - SAMANSeksyen 25. Bentuk saman.


(1) Tiap-tiap tindakan hendaklah dimulakan dengan saman yang hendaklah di dalam borang yang ditetapkan.

(2) Penyata tuntutan hendaklah dicatit di belakang saman dan hendaklah mematuhi kehendak seksyen 53.

(3) Jika penyata tuntutan itu terlalu panjang sehingga tidak praktik untuk mencatitkan kesemua penyata tuntutan itu di belakang saman ianya boleh disambung di dalam kertas berasingan yang dilampirkan kepada saman itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.