ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXI - SAMAN SI BERHUTANG HUKUMAN, WARAN TANGKAP DAN SEBAGAINYASeksyen 179. Tangkapan oleh Mahkamah lain.


Mahkamah boleh meminta mana-mana Mahkamah yang sama bidangkuasanya untuk menguatkuasakan mana-mana tangkapan yang diperintahkan oleh Mahkamah yang meminta itu. Mana-mana orang yang ditangkap sedemikian hendaklah dibawa ke hadapan Mahkamah yang meminta dan, tertakluk kepada apa-apa bayaran atau jaminan, hendaklah dihukum dengan sewajarnya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.