ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 155. Arahan khas.


(1) Mahkamah boleh atas kehendaknya atau atas permohonan mana-mana pihak yang berkepentingan, memberi arahan khas kepada belif mengenai perlaksanaan tugasnya sepertimana yang difikirkan patut.

(2) Mahkamah boleh menyaman dan memeriksa mana-mana orang yang boleh memberi maklumat berkaitan dengan mana-mana perlaksanaan itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.