ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIV - PEMBICARAAN BANTAHANSeksyen 188. Bantahan.


Seorang yang menuntut mana-mana harta yang dirampas dalam perlaksanaan atau ditahan oleh belif boleh memfailkan suatu bantahan dalam borang yang ditetapkan, dan hendaklah menyerah bantahan itu kepada belif dan si piutang perlaksanaan. Sesuatu bantahan itu adalah tidak sah kecuali jika diserah kepada belif sekurang-kurangnya sehari sebelum tarikh penjualan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.