ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XII - PINDAANSeksyen 81. Surat guaman.


Surat-surat guaman boleh dipinda dalam masa tidak kurang dari 4 hari sebelum pembicaraan tanpa izin Mahkamah atau pada bila-bila masa dengan izin Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.