ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIII - PERINTAH MENGENAI HARTASeksyen 184. Jualan hal-perkara.


Mahkamah boleh membuat perintah penjualan tanpa menyentuh apa-apa keputusan yang akan dibuat kelak atas mana-mana harta dalam pertikaian di dalam mana-mana pembicaraan yang-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.