ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 158. Penjualan.


Apabila mana-mana harta dijual semasa menjalankan perlaksanaan-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.