ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN VI - PENYAMPAIANSeksyen 41. Penyampaian di alamat penyampaian.


Mana-mana dokumen yang diserahkan di alamat penyampaian mana-mana orang hendaklah disifatkan sebagai telah disampaikan kepada orang itu.

Dengan syarat bahawa di dalam hal di mana alamat penyampaian itu adalah di luar kawasan penguasa tempatan dalam mana terletaknya bangunan Mahkamah, mana-mana tempat dokumen boleh disampaikan dengan cara pos berdaftar kepada alamat penyampaian dan dokumen itu hendaklah disifatkan sebagai telah disampaikan apabila dokumen itu akan sampai ke alamat itu mengikut kelaziman pejabat Pos.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.