ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXX - KOS, ELAUN DAN FEE MAHKAMAHSeksyen 227. Jurubahasa khas.


Mahkamah boleh menggaji dan membayar gaji mana-mana jurubahasa khas yang perlu dan boleh mengikut budibicaranya memerintah bayaran dibuat oleh pihak yang memanggilnya. Bayaran ini hendaklah menjadi kos dalam pembicaraan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.