ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN VIII - SURAT GUAMANSeksyen 59. Tawaran.


Jika suatu pembelaan tawaran sebelum tindakan dibangkitkan, pihak kena tuntut hendaklah apabila memfailkan pembelaannya membayar kepada Mahkamah amaun yang dikatakan telah ditawarkan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.