ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXX - KOS, ELAUN DAN FEE MAHKAMAHSeksyen 224. Kos mengikut budibicara.


Tertakluk kepada Bahagian dan seksyen ini, kos semua pembicaraan hendaklah di dalam budibicara Mahkamah. Mahkamah boleh memberi kos pembicaraan yang dibuat dalam Mahkamah itu walaupun ia tidak mempunyai bidangkuasa untuk menentukan pembicaraan itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.