ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN V - PEGUAMSeksyen 31. Penyampaian kepada peguam.


Apabila seorang peguam mewakili lebih daripada satu pihak dalam mana-mana perbicaraan, penyampaian satu salinan mana-mana dokumen kepada peguam itu adalah cukup sebagai penyampaian sempurna kepada semua pihak.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.