ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN IX - BAYARAN KEPADA MAHKAMAHSeksyen 68. Pihak-pihak kena tuntut.


Apabila bayaran masuk dibuat oleh seorang atau lebih pihak kena tuntut yang dituntut bersesama atau beratau, wang dalam Mahkamah tidak boleh dibayar keluar tanpa perintah Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.