ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVIII - HUKUMAN DAN PERINTAHSeksyen 126. Hukuman.


Hukuman hendaklah dibaca di Mahkamah terbuka jika Kadi Besar, Timbalan Kadi Besar atau Kadi telah menulis hukumannya, tetapi jika mana Kadi Besar, Timbalan Kadi Besar atau Kadi kerana sesuatu sebab tidak boleh membaca hukumannya, hukuman itu boleh dibaca di Mahkamah terbuka oleh Pendaftar atau mana-mana Kadi lain. Hukuman bertulis asal atau salinannya yang ditandatanganinya hendaklah difailkan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.