ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIV - PEMBICARAAN BANTAHANSeksyen 190. Pelepasan harta.


(1) Jika si piutang perlaksanaan tidak, dalam tempoh tiga hari selepas disampaikan kepadanya bantahan itu, meminta belif melepaskan harta itu, ia adalah disifatkan mempertikaikan bantahan itu.

(2) Jika si piutang perlaksanaan tidak mempertikaikan bantahan itu ia tidak boleh, dalam ketiadaan hal-hal istimewa, dikenakan membayar ganti-rosak tetapi ia hendaklah bertanggungan membayar kepada pembantah perbelanjaan dan kos yang menasabah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.