ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 156. Penyerahan kepada belif.


Mana-mana dokumen yang dikehendaki diserah atau disampaikan kepada seorang belif bolehlah ditinggalkan dengan Pendaftar atau ketua kerani di Mahkamah pada masa waktu pejabat.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.