ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVII - PERBICARAANSeksyen 124. Perbicaraan belum selesai.


Apabila Kadi memulakan perbicaraan dan, ia tidak boleh kerana sebab-sebab tertentu menyelesaikan kes itu, Kadi yang lain boleh dengan persetujuan semua pihak menyambung perbicaraan itu dan memberi hukumannya. Tanpa persetujuan tersebut perbicaraan baru hendaklah diadakan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.