ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 142. Permohonan perlaksanaan.


Seorang si piutang-hukuman yang ingin memohon perintah perlaksanaan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Bahagian ini atau terhadap mana-mana harta yang tidak boleh dirampas atau dijual di bawah Bahagian ini, boleh memohon secara ex parte kepada Mahkamah supaya hukumannya dihantar ke Mahkamah Tinggi untuk mendapat perintah perlaksanaan. Permohonan tersebut tidak boleh diluluskan kecuali jika tidak ada kemungkinan bahawa hukuman itu dapat dilaksanakan dengan cara yang lain.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.