ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVIII - HUKUMAN DAN PERINTAHSeksyen 129. Ansuran bila mesti dijelaskan.


Jika mana-mana perintah dibuat supaya bayaran dilakukan secara ansuran tanpa apa-apa perintah sebaliknya, ansuran itu hendaklah disifatkan mesti dibayar pada 1hb di dalam bulan yang berikutan bulan dalam mana hukuman itu diberikan dan pada tiap-tiap 1hb di dalam bulan-bulan berikutnya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.