ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 143. Rampasan dan penjualan.


Apabila perlaksanaan diperintahkan dengan cara rampasan dan penjualan-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.