ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN III - PIHAK-PIHAKSeksyen 24. Penyampaian.


Apabila perkara-perkara yang disebut di dalam seksyen 22 telah berlaku selepas hukuman diberi dan wang berada di dalam Mahkamah bagi kepentingan tindakan, Mahkamah boleh memerintah mana-mana orang supaya disampaikan dengan mana-mana permohonan untuk suatu perintah bagi pembayaran keluar wang itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.