ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN IX - PENZAHIRANSeksyen 78. Penzahiran dokumen dan fakta.


(1) Mahkamah boleh jika perlu, dan atas syarat-syarat tertentu memerintah mana-mana pihak-
(2) Jika pihak itu ialah sebuah perbadanan, seorang pegawainya boleh diarah untuk bertindak sedemikian bagi pihaknya.

(3) Mahkamah boleh menggantungkan mana-mana pembicaraan sambil menunggu kepatuhan dan jika gagal mematuhi perintah ini, Mahkamah boleh membuang tindakan atau menghalang pihak kena tuntut dari membela kesnya mengikut yang wajar.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.