ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XVI - IKRARSeksyen 106. Pengambilan ikrar.


Suatu ikrar yang hendak digunakan di dalam mana-mana pembicaraan di dalam Mahkamah hendaklah diikrarkan-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.