ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN VIII - SURAT GUAMANSeksyen 55. Bentuk pembelaan.


Tiap-tiap pembelaan hendaklah-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.