ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN IV - SAMANSeksyen 29. Kehilangan saman.


Jika saman hilang selepas dikeluarkan, Mahkamah boleh memerintah saman baru dikeluarkan yang mengandungi tarikh, dan mempunyai kesan yang sama seperti, saman asli yang hilang itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.