ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 148. Masa penyerahan.


Belif hendaklah mencatat ke dalam mana-mana perintah perlaksanaan atau waran distres tarikh dan masa apabila ia menerimanya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.