ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN X - PERMOHONANSeksyen 77. Perintah sementara.


Tertakluk kepada mana-mana undang-undang bertulis, Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah sementara yang difikirkan perlu untuk menjalankan keadilan kedua-dua pihak, sama ada perintah sementara itu dipohon atau tidak.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.