ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN - XXVI DISTRESSeksyen 200. Waran distres.


Suatu waran distres hendaklah dibuat dalam borang yang ditetapkan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.