ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 136. Kebenaran perlaksanaan.


(1) Perintah perlaksanaan tidak boleh dikeluarkan tanpa kebenaran Mahkamah-
(2) Sesuatu permohonan untuk mendapat kebenaran perlaksanaan boleh dibuat ex parte, tetapi Mahkamah boleh memerintah penyampaian ke atas mana-mana pihak atau orang tertentu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.