ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 150. Resit.


Belif hendaklah memberi resit bagi tiap-tiap jumlah wang yang diterimanya sebagai levi, deposit atau sebaliknya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.