ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXIX - WANG, KUMPULANWANG YANG DILABURKAN DAN HARTA DALAM MAHKAMAHSeksyen 217. Cara pembayaran.


Pembayaran keluar boleh dibuat dengan tunai jika tidak melebihi $20.00 dan, jika melebihi $20.00 hendaklah dibuat dengan cek berpalang yang dituliskan "tak boleh niaga" untuk faedah penerima dan ditanda "laku dalam tempoh 30 hari dari tarikh pengeluaran". Cek yang tidak ditunaikan dalam tempoh masa tersebut boleh diperbaharui atau diganti.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.