ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XV - SAPINASeksyen 98. Tarikh pengembalian.


Tarikh pengembalian atau mana-mana kesilapan dalam sapina boleh dipinda oleh Pendaftar atau Ketua Kerani Mahkamah pada bila-bila masa sebelum penyampaian.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.