ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XIX - PERLAKSANAANSeksyen 153. Penyata.


(1) Belif hendaklah membuat penyata dalam borang yang ditetapkan mengenai tiap-tiap perintah perlaksanaan sesudah sahaja ia menyempurnakan perlaksanaan itu dan hendaklah serah satu salinan penyata itu kepada si piutang-hukuman.

(2) Si piutang-hukuman berhak memeriksa dan menyalin mana-mana inventori harta, akaun penjualan, baucar, atau lain-lain dokumen mengenai perlaksanaan itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.