ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXXIII - KEPAPAANSeksyen 250. Seorang papa tidak boleh memberhenti, dsb. tanpa izin.


Seorang papa tidak boleh memberhenti, menyelesai atau mengkompromi tindakan atau lain-lain pembicaraan tanpa izin Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.