ENAKMEN 2 TAHUN 1984
ENAKMEN ATURCARA MAL ISLAM 1979

BAHAGIAN XXVII - WASI DAN PENTADBIRSeksyen 204. Hukuman terhadap hartapesaka.


(1) Suatu hukuman terhadap seorang wasi hendaklah memperuntukkan bahawa amaun hukuman (termasuk apa-apa kos) diselesaikan dari harta si mati yang berada atau yang akan diterima oleh wasi untuk ditadbirkan olehnya.

(2) Hukuman itu hendaklah juga memperuntukkan-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.